سرویس های اسمارت ایکس
سرویس های اسمارت ایکس

محصولات اسمارت ایکس

محصولات اصلی اسمارت ایکس

برند مارک اسمارت ایکس - smartx | باشگاه مشتریان رستوران نظر سنجی رستوران

محصولات اصلی اسمارت ایکس، پایه‌ای‌ ترین محصولات اسمارت ایکس هستند که محصولات تکمیلی بر مبنای آنها شکل گرفته‌اند. تمامی محصولات اصلی، از چند ویژگی مشترک برخوردار هستند:

ارزیابی هوشمند | اسمارت ایکس

ارزیابی هوشمند

ارزیابی هوشمند، سرویسی یکپارچه با صندوق فروش است که قابلیت نظرسنجی از همه مشتریان را به صورت خودکار به وجود می‌آورد.
باشگاه مشتریان | اسمارت ایکس

باشگاه مشتریان هوشمند

باشگاه مشتریان هوشمند، ابزاری است متصل به صندوق فروشگاهی، که با ایجاد سوابق فروش مشتریان، پس از دسته‌بندی رفتاری مشتری، امکان تعریف برنامه‌های بازگشت مشتری و افزایش فروش را ایجاد می‌کند.
رزرو هوشمند | اسمارت ایکس

رزرو هوشمند

رزرو هوشمند، سرویسی برای ایجاد یک تجربه نوین از فرآیند رزرو است که با درک نیاز مجموعه‌های خدماتی در این حوزه طراحی و توسعه پیدا کرده است.
وای فای هوشمند | اسمارت ایکس

وای فای هوشمند

وای فای هوشمند، یک ابزار برای مدیریت و کنترل حجم مصرفی اینترنت است که به صورت خودکار این فرآیند را انجام داده و اطلاعات مشتریان را برای اهداف بازاریابی جمع آوری می‌کند.

محصولات تکمیلی اسمارت ایکس

برند مارک اسمارت ایکس - smartx | باشگاه مشتریان رستوران نظر سنجی رستوران

محصولات اصلی اسمارت ایکس، پایه‌ای‌ ترین محصولات اسمارت ایکس هستند که محصولات تکمیلی بر مبنای آنها شکل گرفته‌اند. تمامی محصولات اصلی، از چند ویژگی مشترک برخوردار هستند:

گردونه شانس | اسمارت ایکس

گردونه شانس

ارسال کد تخفیف در قالب بازی شانس گردونه شانس اسمارت، محصول تکمیلی باشگاه مشتریان است. این محصول، به منظور ایجاد گیمیفیکیشن یا بازی انگاری به منظور افزایش مشارکت و فروش مشتریان ثبت شده در باشگاه مشتریان را فراهم می‌کند. درواقع، گردونه شانس یک ابزار تکمیلی برای افزایش نرخ بازگشت مشتری است.
ارزیابی پیشرفته| اسمارت ایکس

ارزیابی پیشرفته

افزونه دقیق سازی رضایت‌مندی در واقع امکانات تخصصی بیشتری است که به منظور درک بهتر نتایج حاصل از نظر‌سنجی‌ها ارائه می‌شود. به وسیله این افزونه به صورت خودکار، گزارشات بسیار جامع و مفصلی شامل گزارشات کلان مقایسه‌ای و گزارشات عملکردی پرسنل، ساخته و ارائه می‌شود. همینطور به همراه گزارشات عملکردی، فرآیند‌هایی برای پیگیری عوامل نارضایتی به صورت دقیق ارائه می‌شود.