به اسمارت ایکس خوش آمدید
راه حل های یک جهان هوشمند

اسمارت ایکس

اسمارت‌ ایکس / SmartX / مجموعه‌ای از ابزارهای یکپارچه مدیریت و بازاریابی کسب‌ و کارهای مبتنی بر صندوق فروش است که هدف آن، افزایش کنترل و قدرت عمل صاحب کسب و کار با محوریت رضایت‌مندی و وفاداری است.

اسمارت ایکس برای فروش بیشتر رستوران
0 +
کاربر یکتا
0 +
پرسش و پاسخ داده شده
0 +
مجموعه در حال رهیاری
0 +
کمپین طراحی شده
0 +
اعتبار تولید شده

محصولات اسمارت ایکس

سمبل اسمارت ایکس
چه چیزی هست؟
چه چیزی نیست؟

محصولات اصلی

محصولات اصلی اسمارت ایکس، پایه‌ای‌ ترین محصولات اسمارت ایکس هستند که محصولات تکمیلی بر مبنای آنها شکل گرفته‌اند.

محصولات تکمیلی

محصولات تکمیلی اسمارت ایکس، برمبنای محصولات اصلی شکل گرفته‌اند و ارزش افزوده جدیدی روی محصولات اسمارت ایکس ایجاد می‌کنند.

بسته‌های پیشنهادی

پکیج‌های قیمتی، شامل ترکیبی از سرویس‌های قابل ارائه در اسمارت ایکس است. این قیمت‌ها، بر اساس تجربه، نیاز و انواع کسب‌و‌کار‌های رستورانی طراحی شده‌اند. 

بسته شماره 1

16.500.000 تومان

بسته شماره 2

24.300.000 تومان

بسته شماره 3

31.100.000 تومان

بسته شماره 4

37.100.000 تومان

بسته شماره 5

52.100.000 تومان