گردونه شانس | اسمارت ایکس
گردونه شانس | اسمارت ایکس

گردونه شانس

Roulette
ارسال کد تخفیف در قالب بازی شانس
ارسال کد تخفیف در قالب بازی شانس گردونه شانس اسمارت، محصول تکمیلی باشگاه مشتریان است. این محصول، به منظور ایجاد گیمیفیکیشن یا بازی انگاری به منظور افزایش مشارکت و فروش مشتریان ثبت شده در باشگاه مشتریان را فراهم می‌کند. درواقع، گردونه شانس یک ابزار تکمیلی برای افزایش نرخ بازگشت مشتری است.
قیمت محصول: 5.800.000 تومان / سالیانه

کاربرد گردونه شانس

پس از اینکه کسب و کار با یکپارچه سازی صندوق فروش با محصول باشگاه مشتریان، فرآیند ثبت خودکار خرید به شماره تلفن (مشتری)، سنجش میزان وفاداری و دسته بندی آنها را انجام داد، تعریف اقداماتی برای افزایش فروش و وفاداری ضروری است.

یکی از تکنیک‌های مهم در بازاریابی و افزایش فروش، گیمیفیکیشن است. گیفیمیکیشن به معنای وارد کردن عناصر بازی به عملی است که ماهیت بازی ندارد.

مهمترین عنصر بازی، نظام پاداش است. یعنی وارد کردن مشتری به یک فرآیند که در آن با انجام یک عمل خاص که در آن موفقیت یا عدم آن وجود دارد، در صورت حصول موفقیت پاداشی در نظر گرفته شده باشد.

گردونه شانس، محصولی است که در آن، کد‌های تخفیف و مشوق‌های خرید خود را به عنوان پاداش و در ازای انجام یک بازی ساده یا معرفی آن به سایر دوستان، به مشارکت کننده ارائه می‌کند.

ویژگی‌های گردونه شانس
ویژگی‌های اصلی
 • تمام خودکار و هوشمند
 • متصل و یکپارچه با باشگاه مشتریان
سایر ویژگی‌ها
 • ساده به منظور افزایش انگیزه بازی
 • بدون ایجاد زیرساخت
 • سیستم پیامکی یکپارچه
 • متصل با فاکتور فروش
امکانات گردونه شانس
امکانات اصلی
 • امکان ساخت گروه‌ به طور مستقیم در باشگاه مشتریان
 • قابلیت اشتراک گذاری با دوستان
 • امکان تعریف شانس مجدد با معرفی به دوستان
سایر امکانات
 • امکان تعریف پاداش به صورت درصد یا اعتبار
 • امکان تعریف ضریب شانس برای آیتم‌های گردونه
 • امکان مشاهده اطلاعات مجموعه در صفحه گردونه
 • قابلیت تماس مستقیم با مجموعه در صفحه گردونه